Aaron Carsten Joseph

  • Lahir: 24 September 2012
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,4 kg
  • Tinggi badan: 50 cm
  • Ayah: Yoseph
  • Ibu: Shierly Villanita
  • Dokter:

Komentar