AFSHO ALKAYLA RAHMADANI

  • Lahir: 15 July 2013
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,3 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Arief Anshori
  • Ibu: Nurul Hidayati
  • Dokter:

Komentar