Ahmad Junot El Raafi

  • Lahir: 7 March 2013
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 4,1 kg
  • Tinggi badan: 50 cm
  • Ayah: Anton Martono
  • Ibu: Sari Laila
  • Dokter:

Komentar