Ahmad

  • Lahir: 24 March 2013
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,8 kg
  • Tinggi badan: 50 cm
  • Ayah: dr. Usman Alkaff
  • Ibu: Lubna Shahab
  • Dokter:

Komentar