Aila Izzatunisa

  • Lahir: 7 December 2012
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 2,8 kg
  • Tinggi badan: 47 cm
  • Ayah: Wiwik Agus
  • Ibu: Rika Yuliana
  • Dokter:

Komentar