Bayi Ny. Cilia Afanti

  • Lahir: 5 December 2017
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,0 kg
  • Tinggi badan: 50 cm
  • Ayah: Muhammad Reza Kurniawan
  • Ibu: Cilia Afanti
  • Dokter:

Komentar