Bayi Ny. Irma

  • Lahir: 20 March 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 2,9 kg
  • Tinggi badan: 47 cm
  • Ayah: Erwinsyah
  • Ibu: Irma
  • Dokter:

Komentar