Bayi Ny. Lea Pramitha

  • Lahir: 11 January 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 2,8 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Bingmuliawan
  • Ibu: Lea Pramitha
  • Dokter:

Komentar