Bayi Ny. Lilin Fitri Anita

  • Lahir: 12 February 2018
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 2,6 kg
  • Tinggi badan: 45 cm
  • Ayah: Sanaji
  • Ibu: Lilin Fitri Anita
  • Dokter:

Komentar