Bayi Ny. Nurlela

  • Lahir: 10 January 2018
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,0 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: R.A Azhari
  • Ibu: Nurlela
  • Dokter:

Komentar