Bayi Ny. Repi Erlina

  • Lahir: 19 January 2018
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,1 kg
  • Tinggi badan: 47 cm
  • Ayah: Mistoyo
  • Ibu: Repi Erlina
  • Dokter:

Komentar