Bayi Ny. Riezkatana Menangcaye

  • Lahir: 13 February 2018
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,4 kg
  • Tinggi badan: 50 cm
  • Ayah: Kiki Cahaya Setiawan
  • Ibu: Riezkatana Menangcaye
  • Dokter:

Komentar