Bayi Ny. Sapta Normalia

  • Lahir: 18 January 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 2,8 kg
  • Tinggi badan: 46 cm
  • Ayah: Agung Sanjaya
  • Ibu: Sapta Normalia
  • Dokter:

Komentar