Bayi Ny. Septia Mawarni

  • Lahir: 12 February 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 2,7 kg
  • Tinggi badan: 46 cm
  • Ayah: Boy Aang Sepriyanto
  • Ibu: Septia Mawarni
  • Dokter:

Komentar