Bayi Ny. Yandariani Riski

  • Lahir: 18 January 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,1 kg
  • Tinggi badan: 47 cm
  • Ayah: Sunardi
  • Ibu: Yandariani Riski
  • Dokter:

Komentar