Bayi Ny. Yulianti

  • Lahir: 10 January 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,2 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Joni
  • Ibu: Yulianti
  • Dokter:

Komentar