Callysta Angellya Wang

  • Lahir: 29 January 2013
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 2,2 kg
  • Tinggi badan: 45 cm
  • Ayah: Ferry Andi Wijaya
  • Ibu: Betty
  • Dokter:

Komentar