Carlene Chua

  • Lahir: 28 July 2012
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 2,5 kg
  • Tinggi badan: 46 cm
  • Ayah: Cahyo Sasongko
  • Ibu: Linawaty
  • Dokter:

Komentar