Clarence Audrey

  • Lahir: 17 January 2013
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,1 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Chandra Wijaya
  • Ibu: Yanti Seprini
  • Dokter:

Komentar