Deandra Ghaizani Ahmad

  • Lahir: 24 July 2012
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 2,9 kg
  • Tinggi badan: 46 cm
  • Ayah: Ahmad Sayudi Rahmat Hidayat
  • Ibu: Deika Husmiaty
  • Dokter:

Komentar