KEAVY RICHELLE FINNANDA

  • Lahir: 8 July 2013
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 2,9 kg
  • Tinggi badan: 49 cm
  • Ayah: Arifin Lijaya
  • Ibu: Meirisa
  • Dokter:

Komentar