M. Farel

  • Lahir: 6 September 2012
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,5 kg
  • Tinggi badan: 49 cm
  • Ayah: Jhon Leson
  • Ibu: Popi Rufianti
  • Dokter:

Komentar