M. HEZY ALFAREZI

  • Lahir: 26 June 2013
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,0 kg
  • Tinggi badan: 47 cm
  • Ayah: Zufriady
  • Ibu: Hermayanti
  • Dokter:

Komentar