Marsya Zahira Sasikirana

  • Lahir: 4 April 2013
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,0 kg
  • Tinggi badan: 50 cm
  • Ayah: Febriyansyah
  • Ibu: Lia Amelia Wati
  • Dokter:

Komentar