Michelle Alexandra Manuella

  • Lahir: 9 October 2012
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,5 kg
  • Tinggi badan: 51 cm
  • Ayah: Djohan Agustjik
  • Ibu: Cienilia
  • Dokter:

Komentar