Muhammad Rafi Adithya Usman

  • Lahir: 9 April 2013
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 2,8 kg
  • Tinggi badan: 50 cm
  • Ayah: Resa A l- Faraby
  • Ibu: Atik Susanti
  • Dokter:

Komentar