Muhammad Rayya Keenam

  • Lahir: 4 October 2012
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 2,6 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Muhammad Riyan Zakaria
  • Ibu: Nurhasanah
  • Dokter:

Komentar