Mutia Shabira

  • Lahir: 9 March 2013
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,2 kg
  • Tinggi badan: 49 cm
  • Ayah: MGS. Iraman Akbar
  • Ibu: Qurnia Dewi
  • Dokter:

Komentar