Nizam Austin Al- Ghifari

  • Lahir: 22 January 2013
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,3 kg
  • Tinggi badan: 49 cm
  • Ayah: Edy Hartanto
  • Ibu: Herawaty
  • Dokter:

Komentar