Ny. Admelia Jayanti Adlu

  • Lahir: 6 October 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,9 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Bustanul Fahmi
  • Ibu: Admelia Jayanti Adlu
  • Dokter:

Komentar