Ny. Agustina

  • Lahir: 1 October 2021
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,5 kg
  • Tinggi badan: 50 cm
  • Ayah: Afif Amrullah
  • Ibu: Agustina
  • Dokter: ,

Komentar