Ny. Anti Dinillah

  • Lahir: 16 October 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,1 kg
  • Tinggi badan: 47 cm
  • Ayah: Harryansyah Okimura
  • Ibu: Anti Dinillah
  • Dokter:

Komentar