Ny. Antika Veradina

  • Lahir: 8 October 2021
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 1,9 kg
  • Tinggi badan: 42 cm
  • Ayah: Herlan
  • Ibu: Antika Veradina
  • Dokter:

Komentar