Ny. Arni Erafanca

  • Lahir: 6 February 2019
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,0 kg
  • Tinggi badan: 4,8 cm
  • Ayah: Diansyah
  • Ibu: Arni Erafanca
  • Dokter:

Komentar