Ny. Ayu Wandira

  • Lahir: 26 August 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 2,5 kg
  • Tinggi badan: 46 cm
  • Ayah: Imam Syafe'i
  • Ibu: Ayu Wandira
  • Dokter:

Komentar