Ny.Bella Septiana

  • Lahir: 5 September 2021
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,3 kg
  • Tinggi badan: 46 cm
  • Ayah: Ali Alatas
  • Ibu: Bella Septiana
  • Dokter:

Komentar