Ny. Carinta Suci

  • Lahir: 5 October 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,1 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Dwi Ratmoko
  • Ibu: Carinta Suci
  • Dokter:

Komentar