Ny. Cholifah

  • Lahir: 17 October 2018
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,1 kg
  • Tinggi badan: 50 cm
  • Ayah: Abdul Rozak
  • Ibu: Cholifah
  • Dokter:

Komentar