Ny.Debby Novalina

  • Lahir: 4 September 2021
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 2,9 kg
  • Tinggi badan: 46 cm
  • Ayah: Chandra Iwan
  • Ibu: Debby Novalina
  • Dokter:

Komentar