Ny. Desi Kurnianti

  • Lahir: 25 November 2021
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,1 kg
  • Tinggi badan: 49 cm
  • Ayah: Deka Hermawan
  • Ibu: Desi Kurnianti
  • Dokter: , ,

Komentar