Ny. Desmawati

  • Lahir: 15 September 2018
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,2 kg
  • Tinggi badan: 49 cm
  • Ayah: Herri Predi
  • Ibu: Desmawati
  • Dokter:

Komentar