Ny. Dessiana Irma Yuaniya

  • Lahir: 10 October 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,0 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Satia Darmawan
  • Ibu: Dessiana Irma Yuanita
  • Dokter:

Komentar