Ny Dian Safriantini

  • Lahir: 20 October 2021
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3 kg
  • Tinggi badan: 4,7 cm
  • Ayah: Hidayat
  • Ibu: Dian Safriantini
  • Dokter: ,

Komentar