Ny. Dina Octaria

  • Lahir: 5 November 2021
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 2,8 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Nofria Afrian
  • Ibu: Dina Octaria
  • Dokter:

Komentar