Ny. Dita Sunaya

  • Lahir: 14 October 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,1 kg
  • Tinggi badan: 52 cm
  • Ayah: Apri Kurniawan
  • Ibu: Dita Sunaya
  • Dokter:

Komentar