Ny. Dwin Utari

  • Lahir: 1 October 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,1 kg
  • Tinggi badan: 50 cm
  • Ayah: Hendrik Ardiansyah
  • Ibu: Dwin Utari
  • Dokter:

Komentar