Ny. Efi Marini

  • Lahir: 8 July 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,5 kg
  • Tinggi badan: 49 cm
  • Ayah: Erwind
  • Ibu: Efi Marini
  • Dokter:

Komentar