Ny. Elvira Vionita

  • Lahir: 19 September 2021
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 2,8 kg
  • Tinggi badan: 46 cm
  • Ayah: Diki Arfan
  • Ibu: Elvira Vionita
  • Dokter: ,

Komentar