Ny. Fathia Adlia

  • Lahir: 2 October 2021
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,2 kg
  • Tinggi badan: 47 cm
  • Ayah: Ahmad Farhan
  • Ibu: Fathia Adlia
  • Dokter:

Komentar