Ny. Febrianti

  • Lahir: 2 October 2021
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,3 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Kiki Arianto
  • Ibu: Febrianti
  • Dokter: ,

Komentar